Posts Tagged ‘Brunei’

Jika sebelum ini saya ada menulis berkenaan kerajaan Singapura yang mengadakan pertandingan jimat elektrik, untuk pengetahuan anda, di negara Brunei Darussalam, Hari Tenaga diisytihar setiap 24 Mei.

 

Pengisytiharan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Timbalan Sultan dan Wakil Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ini adalah ke arah menyedarkan setiap rakyat dan penduduk negara tersebut betapa pentingnya cara penggunaan sumber tenaga  yang betul.

 

Di sini kita dapat lihat, walaupun negara Brunei kaya dengan sumber asli, mereka telah memainkan peranan untuk cuba menjimatkan penggunaan tenaga dengan cara kempen penggunaan secara cekap dan jimat.

 

Cerita Penuh Di Sini.